หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
 
นายบรรหาญ เนาวรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
อบต.โก่งธนู ยินดีต้อนรับทุกท่าน ติดต่อโทร. 036-781-642 ค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
"สืบสานภูมิปัญญา รู้คุณค่าวัฒนธรรม
เลื่องชื่อแหล่งท่องเที่ยวและเกษตรกรรม
เข้มแข็งนำ ชุมชนพัฒนา"
 
พันธกิจ
 
    ส่งเสริมพัฒนาสร้างความเจริญด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จำเป็น และพัฒนาแหล่งน้ำภายในตำบล
    พัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงในตำบลสู่เขตพื้นที่ติดต่อ
    ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและและก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
    พัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้คงอยู่สืบไป
    พัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
    ขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ พัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมเอื้ออาทร และสังคมสมานฉันท์
    ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพที่พร้อมให้บริการกับประชาชน
    ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
    โครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ครอบคลุมและยั่งยืน
    ส่งเสริมการกีฬา ศาสนาวัฒนธรรมแบบผสมผสาน และการศึกษามุ่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
    สร้างมูลค่าอาหารปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ส่งเสริมรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก
    พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะสูง มีความเสมอภาคระหว่างเพศ ความคุ้มครองทางสังคม พัฒนาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
    ภาครัฐที่มีสมรรถนะคล่องตัวทันสมัย ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติและเชื่อมโยงภาคีต่างๆ
    เศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมคาร์บอนต่ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะพัฒนาพลังงานทดแทน ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่
 
สายตรงปลัด
โทร : 081-947-8570
รับเรื่องร้องเรียน
นายบรรหาญ เนาวรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 13240 โทรศัพท์ : 036-781-642 โทรสาร : 036-781-642
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
จำนวนผู้เข้าชม 7,698,097 เริ่มนับ 14 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10