หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
 
นายบรรหาญ เนาวรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
อบต.โก่งธนู ยินดีต้อนรับทุกท่าน ติดต่อโทร. 036-781-642 ค่ะ
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป และวิชาการ [ 26 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอน การย้ายฯ [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย รับโอนเลื่อนระดับ ฉ 12 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย รับโอนเลื่อนระดับ ฉ 11 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง ฉ 13 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศวินัย ก.อบต.จังหวัดลพบุรี 2558 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
การสรรหาและการคัดเลือก เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวดที่ 4 การสรรหาบุคคล [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
การบรรจุแต่งตั้ง ตาม ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวดที่ 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 พศ 2561 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกั บการสอบแข่งขัน พศ 2560 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 2 พศ 2562 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 2558 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานททั่วไปเกี่ยวหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ ก.อบต. จ. ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ ก.อบต. จ.ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมิน ของพนักงานส่วนตำบล [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ ก.อบต. จ. ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมิน ของพนักงานส่วนตำบล ฉ 2 2563 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล ฉ 14 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล ฉ 11 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล ฉ 10 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการท้องถิ่น [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ ก.จ ก.ท. และ ก.อบต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2   
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวลผล
การสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร : 081-947-8570
รับเรื่องร้องเรียน
นายบรรหาญ เนาวรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 13240 โทรศัพท์ : 036-781-642 โทรสาร : 036-781-642
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
จำนวนผู้เข้าชม 6,787,196 เริ่มนับ 14 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10