หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
 
นายบรรหาญ เนาวรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
อบต.โก่งธนู ยินดีต้อนรับทุกท่าน ติดต่อโทร. 036-781-642 ค่ะ
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 6 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 6 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 18 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 [ 17 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565 [ 16 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 [ 9 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือ PDPA สำหรับประชาชน [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 15  
 
พรบ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 14  
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 166  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 48  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้างเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 41  
 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 46  
 
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
ว 0600 ลว. 29 ม.ค. 59 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผน [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 55  
 
ว 7467 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 1379  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านพ.ศ. 2548 [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 35  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ 3 [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 45  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 38  
 
ว 2268 ลว 5 ตุลาคม 2564 แก้ไขคำผิด ว 1095 [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
ว 3867 ลว 6 กรกฎาคม 2564 สาระสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคากลาง [ 5 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 89  
 
ว 7509 ลว 7 ตค 65 แนวทางการดำเนินงานตามแผนฯ ใช้คู่กับ ว 6086 [ 31 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 991  
 
ว 6086 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผน พัฒนาท้องถิ่น [ 31 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 1946  
 
ว1095_รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 31 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 29 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 115  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 [ 29 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2   
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวลผล
การสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร : 081-947-8570
รับเรื่องร้องเรียน
นายบรรหาญ เนาวรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 13240 โทรศัพท์ : 036-781-642 โทรสาร : 036-781-642
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
จำนวนผู้เข้าชม 6,787,637 เริ่มนับ 14 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10