องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ทำการ อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินงานประจำปี
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
แผนจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
 
แผนพัฒนาการศึกษา อบต.โก่งธนู (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานบริหารจัดการขยะและธนาคารน้ำใต้ดิน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
แผนงานป้องกัน ฯ
การบริหารงานบุคคล
 
งานบริหารงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โก่งธนู
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
ประมวลจริยธรรม
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โก่งธนู
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล

กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง +
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 คุลาคม 2560

กระดานเสวนา
 
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม-[จำนวนคำตอบ] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ถาม[วันที่ถาม] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00045 ขอแจ้งยอดขายขยะประจำเดือน มกราคม 2565 ครับ  [ 0 ] [ 7 ] นักวิเคราะห์ [11-01-2022 17:39] ยังไม่มีคนตอบ
00044 ผู้เสียชีวิตหมู่ที่ 7 ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 27 ธค  [ 1 ] [ 9 ] มานิต หมู่ที่ 3 [28-12-2021 15:41] ตอม นักวิเคราะห์ [28-12-2021 15:42]
00042 เดือน พย 64 มีขายขยะหรือเปล่าครับ [ 2 ] [ 151 ] ผู้ใหญ่พันธ์ [08-11-2021 15:59] นวผ [16-11-2021 16:49]
00037 รบกวนประกาศ รดน้ำศพที่วัดโบสถ์หน่อยครับ เวลา 16 น. [ 1 ] [ 39 ] ลูกสาว พอศิริ รังมณี [24-06-2021 14:27] ตอม [24-06-2021 14:30]
00036 วันที่ 19 เมษายน ยังจัดโครงการพ่นฆ่าเชื้อในรถยนต์อยู่มั้ย [ 2 ] [ 74 ] แก้ว [16-04-2021 16:31] [17-05-2021 16:30]
00035 ประชุมขยะประจำเดือนมีนาวันไหนคะ [ 1 ] [ 54 ] ผู้ใหญ่หมู่ 2 [30-03-2021 14:18] ตอม [30-03-2021 14:25]
00034 รดน้ำศพ ศพที่ 128 [ 1 ] [ 57 ] สมาชิก หมู่ 4 [17-03-2021 11:24] admin [17-03-2021 11:25]
00033 เสียงตามสายหมู่ที่ 8  [ 1 ] [ 56 ] สุชิน [16-03-2021 09:58] นวค [17-03-2021 10:46]
00032 สอบวันประชุมขยะประจำเดือน มีนาคม ครับ [ 1 ] [ 53 ] น้อย หมู่ 3 [12-03-2021 14:23] ตอม [12-03-2021 14:24]
00029 อยากทราบว่าปี 2564 จะมีการจัดทำประชาคมในหมู่บ้านหรือไม่ [ 1 ] [ 57 ] อำนาจ เปลี่ยนถัง [10-02-2021 11:44] ตอม นวค [13-02-2021 13:50]
00028 ตลาดนัดหมู่ที่ 4 จะเริ่มเปิดปกติแล้วใช่มั้ยหลังผู้ว่าอนุญาตให้เปิดได้ [ 1 ] [ 61 ] ผู้ใหญ่เพ็ญ [04-02-2021 10:41] อดิศักดิ์ [05-02-2021 22:55]
00023 ข้อทราบวันซื้อขายขยะหมู่ที่ 13 และ 14 ประจำเดือนกันยายนด้วยครับ [ 1 ] [ 361 ] เอ [02-09-2020 15:10] ตอม นวค [02-09-2020 15:10]
00022 เรื่องเงินสมทบ [ 2 ] [ 99 ] รศิ หมู่ 7 [08-06-2020 10:38] [16-06-2020 23:11]
00020 เดือนมิย หมู่ 3 ขายขยะวันไหนครับ [ 1 ] [ 110 ] มานิตย์ [01-06-2020 14:42] ตอม นวค [01-06-2020 15:02]
00019 เดือนมิถุนายน 63 จ่ายเบี้ยวันใหนครับ [ 1 ] [ 98 ] ตาเบิ้ม [01-06-2020 14:35] บี พัฒนาชุมชน [01-06-2020 14:36]
00014 สอบถามเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 ] [ 333 ] ป้อม [15-04-2020 11:36] admin [15-04-2020 11:52]
00001 ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหาร่สวนตำบลโก่งธนู [ 3 ] [ 142 ] ผู้ดูแลระบบ [03-11-2017 10:07] caffeine content starbucks via coffee http://www.f [10-05-2018 19:07]
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1
[ ตั้งคำถามใหม่ ]