องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4-5 บริเวณทางเข้าวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ถึง เขตติด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4-5 บริเวณทางเข้าวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4 ถึง เขตติด
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง