องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี : www.kongthanu.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 [ 25 ก.ย. 2564 ]2
2 เล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 25 ก.ย. 2564 ]1
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37 / 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]1
4 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36 / 2564 [ 17 ก.ย. 2564 ]2
5 เล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]7
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]4
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35 / 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ]1
8 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ita 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]5
9 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31 / 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]5
10 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32 / 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]5
11 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33 / 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]5
12 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34 / 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]4
13 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ita 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]5
14 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16 / 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]10
15 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17 / 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]9
16 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18 / 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]8
17 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19 / 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]9
18 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 / 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]9
19 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 / 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]9
20 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22 / 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7